ယခုထွက်ပေါ်လာသော အောင်ဘာလေ ဆုကြီးများ စာရင်း

ဆုငွေကျပ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆု

င- ၂၀၄၅၈၈

ဆုငွေကျပ် သိန်းတစ်သောင်း

ဏ ၉၅၄၆၂၅

သိန်းငါးထောင်ဆု

ဍ ၃၅၃၇၈၇

ကဃ ၁၁၁၉၃၈

သိန်းနှစ်ထောင်ဆုများ

လ ရ၉၃၁၉၃

ဝ ၆၉၃၉၆၆

ဟ ၂၇၂၉၈၃

ဎ ၂၁၁၉၁၇

သိန်းတစ်ထောင်ဆုများ

ထ ၈၃၀၃၈၆

ဇ ၅၉၄၀၄၄

က ၁၀၆၃၂၃

ကဂ ၅၈၀၀၉၈

ဆ ၄၅၄၀၉၄

ဆ ၂၄၁၆၆၆

အ ၉၂၈၈၂၀

ဝ ၈၀၅၉၇၀

ဝေဝေဆါဆာပဒေသါ(၃)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၅)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ထ ၃၅၈၁၅

ဝ ၂၇၈၆၅

ဖ ၉၀၅၁၀

ဏ ၅၉၅၇၃

ဏ ၁၁၃၉၇

က ၂၈၀၃၂

သ ၆၂၄၂၅

ဃ ၈၁၄၄၆

ဆ ၅၇၅၂၃

ဓ ၂၈၈၂၁

ဖ ၃၃၄၂၃

ကင ၅၈၈၀၃

ဍ ရ၃၁၄၉

ကဂ ၂၂၈၆၆

ယ ၄၉၄၉၀

—– ကျန်ရှိဆုများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် —-