– ရေပေါ်အလေးချိန် – ၂၃၂၅တန်
– ရေအောက်ငုပ်လျှိုးအလေးချိန် – ၃၀၇၆တန်
– အလျှား – ရ၂.၆မီတာ/၂၃၈ပေ
– အကျယ် – ၉.၉မီတာ/၃၂ပေ
– ရေစူး – ၆.၆မီတာ/၂၂ပေ
– ရေပေါ်ခုတ်မောင်းမှု 10Knots
Snorkel mode ဖြင့်ခုတ်မောင်းပါက – 9Knots
– ရေအောက်ခုတ်မောင်းမှု 17Knots
– ပင်လယ်ပြင်နေနိုင်စွမ်း ၄၅ရက်
– အရာရှိ/ရေတပ်သား ၁၃ဦး + ၃၉ဦး
– ရေအနက် – ၂၄၀မီတာ/၇၉၀ပေ
– အနက်ဆုံးငုပ်လျှိုးနိုင်မှု 300မီတာ/၉၈၀ပေ
– ခုတ်မောင်းနိုင်မှုစွမ်းအား – ၆၀၀၀ ရေမိုင်

*** လက်နက်တပ်ဆင်နိုင်မှုစွမ်းပကား

– 9m36 strela – 3(SA-N-8Sam launcher)
– Klub – S(3m-54E/ASCM)
– Type – 53-65Passive wake homing torpedo
– Test – 71/76 Anti – Submarines active passive
homing torpedo
– 24DM – 1 mine in lieu of torpedo tube
– 2M – 54E Klub(SS – N – 27) ကုန် ရေ ပစ်မှတ်အကွာအဝေးမိုင် – ၁၄၀မိုင်အထိ ပစ်ခိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်သော ခရုဇ်ဒုံးပျံများ

*** India – 1 Kilo – Class Submarine(Now)
Russia – 2 Kilo – Class Submarines(Comming soon)

မင်းသားကြီး 🇲🇲